تماس با آواگستر پشتیبانی آواگسترآیندهآواگستر آیندهآواگستر آیندهفیسبوک آواگستر آیندهآواگستر آیندهاینیستاگرام آواگستر آیندهآواگستر آیندهتلگرام آواگستر آینده

اطلاعات کامل برای گرفتن ویزا

برای ورود به هر کشوری نیاز به مجوز و ویزا از سوی مقامات آن کشور است .مقامات کشور ها قوانین مربوط به مسافران و گردشگری را وضع می کنند وبه اداره ها و سفارتخانه های خود در هر کشور ارسال می کنند و هر شخصی  که قصد ورود را دارد ابتدا باید از آن قوانین پیری کنند و مدارک مربوط را ارسال کنند تا ویزای ورود به آن کشور را بگیرند.

مدارک لازم جهت اخذ ویزای ویتنام

  • 2 قطعه عکس 6*4 رنگی  تمام رخ پشت زمینه سفید بدون عینک
  • اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز رفت 

مدارک لازم جهت اخذ ویزای انگلستان

  • اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور.
  •  اصل گذرنامه باطله در صورت وجود.

مدارک لازم جهت اخذ ویزای آفریقای جنوبی

  • اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده توسط صاحب گذر نامه با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز رفت
  • اصل گذرنامه باطله در صورت وجود

مدارک لازم جهت اخذ ویزای قبرس

  • اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور
  • دو قطعه عکس 4 در 6، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک